Bij re-integratie eerste en tweede spoor kijken wij vooral naar uw mogelijkheden. Door de ziekte is er in de achterliggende periode veel nadruk gelegd op wat u niet kan. Opnieuw kijken naar uw mogelijkheden geeft kansen en perspectief. Zo kijken we opnieuw naar uw kwaliteiten, vaardigheden, passies en motieven en werken we aan het loslaten van belemmeringen. Zo creëren we een nieuwe uitdaging waarmee u een volgende loopbaan stap kunt zetten. Wanneer werkhervatting door ziekte in dezelfde of een andere functie binnen de eigen organisatie niet haalbaar blijkt, is re-integratie tweede spoor een goede manier om terug te keren naar passend werk.

De Wet Verbetering Poortwachter stelt namelijk dat u en uw werkgever bij langdurig verzuim er alles aan moeten doen passend werk te vinden. Er wordt dan buiten de eigen organisatie gezocht naar passend werk. Het doel van tweede spoor re-integratie is het herplaatsen van u bij een nieuwe werkgever op een functie die bij u past.

Wanneer u door de werkgever een re-integratie traject bij ons aangeboden krijgt, kunt u het volgende verwachten:

  • Een persoonlijke & betrokken aanpak waarbij ruimte is voor wensen, maar ook voor het bespreken van twijfels en onzekerheden
  • Een op maat ingericht re-integratietraject
  • Aandacht voor zowel het proces van afscheid nemen als het actief realiseren van een nieuw perspectief
  • Aanreiken van hedendaagse sollicitatietechnieken
  • Een uitgebreid netwerk
  • Een locatie bij u in de buurt
Meer weten?
Neem contact op