Re-integratie

DuoDesk is gespecialiseerd in de re-integratiebegeleiding 1e en 2e spoor trajecten. Wij ontzorgen u door onze unieke werkwijze en gezonde kijk op verzuim en re-integratie. Samen met u en uw medewerker werken wij aan de kortste weg naar terugkeer in werk. Dit kan zowel in het eerste spoor als tweede spoor. Daarnaast adviseren wij u hoe het verzuimproces in te regelen zodat in een vroegtijdig stadium uw verzuimdossiers voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Hierdoor wordt voorkomen dat in een later stadium dossiers moeten worden ‘gerepareerd’. Als er redenen zijn die ons doen veronderstellen dat de Poortwachter-procedure bij lopende dossiers niet conform is verlopen, zullen wij u hierin adviseren om alsnog correcties uit te voeren.

Wij bieden het volgende aan:

  • Eerste spoor ziekte begeleiding.
  • Tweede spoor traject gericht op werk buiten de organisatie.
  • Dossier check.
Meer weten?
Neem contact op