Outplacement

Er kunnen meerdere redenen zijn dat een medewerker een outplacementtraject wordt aangeboden. Tijdens een outplacementtraject helpt DuoDesk de medewerker om zelf de regie te voeren en de eigen toekomst proactief vorm te geven.

Wij bieden outplacementtrajecten aan voor medewerkers:

  • Met een (schijnbaar) onoplosbaar arbeidsconflict.
  • Geconfronteerd met de persoonlijke gevolgen van een reorganisatie binnen het bedrijf.
  • Die boventallig zijn verklaard.
  • Die voelen dat ze zijn vastgelopen in hun carrière.

In het outplacement traject is oog voor fases die – afhankelijk van de situatie – intensief doorlopen worden:

  • Verwerking | Arbeidsconflicten, ontslag, reorganisatie, loslaten van het bekende.
  • Zelfonderzoek | Je moet goed weten wat je wilt in je nieuwe functie: “Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik”.
  • Sollicitatietraining | Aandacht besteden aan de wijze van solliciteren, cv opstellen, presentatie.
  • Jobhunten | DuoDesk beschikt over een breed netwerk waar gebruik van wordt gemaakt.
Meer weten?
Neem contact op