Sutfene

Sutfene

Sutfene is een dienstverlenende organisatie met ongeveer 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers. Zij verlenen diensten vanuit locaties in Zutphen, Eefde, Gorssel en Warnsveld. In de hele regio leveren zij 24 uur per dag thuiszorgdiensten. Iedere locatie heeft een eigen sfeer en eigen karakter, maar kan altijd terugvallen op de deskundigheid van de stichting.

Zij gaan uit van de wensen, gewoontes en gebruiken van de klant. Of het nu gaat om verzorging, verpleging of specialistische behandeling. Betrokken, kundig en samen verwoorden als kernwaarden de wijze waarop zij dit doen.

Highlights

m
Re-integratie 2e spoor, Outplacement

Projectopdracht

Sutfene heeft DuoDesk gevraagd om de re-integratie 2de spoor trajecten voor hen uit te voeren. Zij zijn als werkgever verplicht zorg te dragen voor de langdurig zieke werknemer. Hierbij geldt dat alles in het werk gesteld dient te worden om de werknemer te laten terugkeren in de oude functie of in een andere passende functie binnen hun bedrijf. Is geen van beide mogelijkheden een optie dan volgt een re-integratie 2de spoor traject. Hierbij wordt gekeken hoe de werknemer bij een ander bedrijf kan worden geplaatst. Daarnaast verzorgt DuoDesk outplacementtrajecten waarbij werknemer en werkgever hebben besloten om uit elkaar te gaan.

Resultaat

DuoDesk is gespecialiseerd in de re-integratiebegeleiding 1e en 2de spoor trajecten. Wij ontzorgen Sutfene door onze unieke werkwijze en gezonde kijk op verzuim en re-integratie. Samen met Sutfene en de medewerker werken wij aan de kortste weg naar terugkeer in werk. Dit kan zowel in het eerste spoor als tweede spoor. Daarnaast adviseren wij Sutfene hoe zij het verzuimproces in kunnen regelen zodat in een vroegtijdig stadium de verzuimdossiers voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Tijdens de outplacementtrajecten helpt DuoDesk de medewerkers van Sutfene om zelf de regie te voeren en de eigen toekomst proactief vorm te geven.

Meer weten?
Neem contact op