BSO de Sterren

BSO de Sterren

Kinderopvang richt zich bij De Sterren, vanuit ontspanning, op activiteiten en natuurbeleving waarbij kinderen zowel vertrouwd zijn met de locatie als ook vertrouwd raken met de omgeving (wijk/buurt).

Highlights

m
Werving- en selectietraject

Projectopdracht

BSO de Sterren heeft DuoDesk benaderd om voor hen kandidaten te werven voor de functie van pedagogisch medewerker niveau 4.

Resultaat

Het werven van voldoende, gekwalificeerde medewerkers is een grote uitdaging voor de hele kinderopvangsector. Ook BSO de Sterren heeft hiermee te maken. Aan de hand van het gewenste profiel is een scherp en intensief wervings- en aannametraject gestart. DuoDesk heeft haar ruime netwerk ingezet om tot een goede kandidaat te komen. Deze kandidaat is in augustus 2017 gestart.

Meer weten?
Neem contact op