Sluitingsdatum
31 januari 2019

Landschapspark Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen is op zoek naar een Parkdirecteur!

Duur van de opdracht kan ook in overleg, zie aanbod.

Nog heel even en dan is park Lingezegen echt helemaal klaar om te gebruiken voor recreatie, ontspanning en tal van andere mooie initiatieven. Een nieuwe fase dient zich nu aan met als doel doorontwikkeling ofwel het opzetten van een netwerkorganisatie en de coördinatie van het beheer van Park Lingezegen. De netwerkorganisatie moet niet gezien worden als een snelle manier tot het verkrijgen van meer opdrachten. Deze draait juist om het delen van kennis en informatie en in het opbouwen van duurzame vertrouwensrelaties. Belangrijk is dat er tussen partijen wederzijdse interactie ontstaat. Enkele huidige initiatieven zijn bijvoorbeeld het voedselbos, slimmer waterbeheer en duurzame energie. Hierin zitten nu diverse partijen zoals bewoners, kennisinstituten, gemeenten etc. Er liggen alleen nog veel meer kansen en mogelijkheden!

Op hoofdlijnen gaat om de volgende werkzaamheden/ verantwoordelijkheden:

  • opzetten netwerkorganisatie voor een duurzaam beheer waarbij bij voorkeur bewoners, verenigingen, lokale ondernemers uiteindelijk zelf aan de slag gaan
  • doorontwikkeling, duurzame exploitatie en profilering en branding van het park
  • verantwoordelijkheid dragen voor eigenaarschap 60 hectare grond
  • coördineren van het beheer in het park
  • behouden van draagvlak, stellen van doelen en prioriteiten
  • verkoop gronden welke nu in eigendom zijn van het park
  • secretaris van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

PROFIEL

Als boegbeeld weet je met partners vanuit de overheid, het bedrijfsleven en of het individu een actief netwerk te bouwen. Vanuit ondernemerschap ben je in staat om met een nuchtere en praktische zakelijke instelling de verbindingen te leggen, daarbij ben je open en transparant. Communicatie is niet alleen het kunnen praten maar ook kunnen luisteren, omdat netwerken geven en nemen is. Vanuit tactisch vermogen en een goed inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen ben je in staat om als bruggenbouwer gericht te zijn op samenwerking en resultaat. Kortom je weet de organisatie sterk te positioneren, hebt een relativerend vermogen en resultaatgerichte instelling. Je beschikt over een HBO of Academisch werk- en denkniveau, hebt bij voorkeur 3-5 jaar leidinggevende ervaring waarbij o.a. bedrijfseconomische processen je niet geheel onbekend zijn. Bij voorkeur kennis van en ervaring met gemeentelijke besluitvormingsprocessen. Netwerk in de regio is een pré.

AANBOD

De organisatiestructuur van het park wordt georganiseerd met op wat op dit moment nodig is. Met elkaar zal dus ook de periode van de opdracht bekeken worden. Dit betekent dat ook tijdelijk bespreekbaar is. Dit geldt tevens voor het aantal uren. Belangrijk, heb je interesse reageer dan vooral en laten wij met elkaar het gesprek hebben!

Park Lingezegen biedt een inspirerende werkomgeving in een kleine organisatie waarbij de kans volop aanwezig is om een mooie netwerkgemeenschap op en uit te bouwen. Richtlijn voor het salaris is schaal 13 (CAR/UWO) met een minimum van € 4490,- en een maximum van € 5984,-, met een vrij besteedbaar Individueel Keuze Budget (IKB) en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en is daarnaast afhankelijk van jouw opleiding, ervaring en kwaliteiten en de wijze waarop de aanstelling tot stand komt. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld ook detachering vanuit een andere overheidsorganisatie.

 

Sluitingsdatum
31 januari 2019

 

PROCEDURE

DuoDesk verzorgt de begeleiding rondom deze procedure. Afhankelijk van de hoeveelheid van reacties zullen zij een eerste selectie maken, deze selectie zal op 15 februari besproken worden met een aantal leden van het algemeen bestuur waarna bekeken wordt wie er uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Deze gesprekken worden gehouden met leden van het dagelijks bestuur op donderdag 28 februari in de middag en avond.

GEÏNTERESSEERD

Geïnteresseerd? Reageer dan vóór 31 januari as. door je cv en motivatie te sturen.

Vragen? Deze kunnen gesteld worden door een mail te sturen aan info@duodesk.nl. Wij begeleiden de procedure en zullen direct contact met je opnemen. Op verzoek kunnen wij je ook een uitgebreid profiel toesturen. Hierin staan de resultaatgebieden, kernactiviteiten en resultaat criteria beschreven alsook de hierboven genoemde competenties met de gedragsbeschrijvingen.